Oddílové příspěvky

Příspěvky se hradí vždy na příslušnou ligovou sezónu (nikoli kalendářní rok). Každý člen oddílu má povinnost uhradit příspěvky v termínu: do konce října (* v lednu – druhá část).

Platba se provádí převodem na bankovní účet florbalového oddílu Tatran Litovel (v individuálních případech lze uhradit příspěvky v hotovosti po dohodě s trenérem).

Číslo účtu pro platbu oddílových příspěvků: 243138469/0300

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky jméno a příjmení.

 

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2019 / 2020

celá sezóna *polovina sezóny
přípravka, elévové, ml. žáci, st. žáci 1300,- 2x 650,-
muži 1500,- 2x 750,-

* možnost zaplatit v září 650Kč za půlrok a zbylých 650Kč uhradit v lednu.

Seznam členů – kdo má zaplaceno …

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass