Přípravka na výletě 28.4.2019

Doprava – autobus – odjezd od haly 07.00
Prosíme o upřesnění počtů hráčů a fanoušků do středy 24.4.2019
Bližší informace na tel. 725 880 991

MSH Jeseník
9:30 FBC TJ TATRAN LITOVEL – FBS Olomouc Tigers
10:30 FBC TJ TATRAN LITOVEL – FBS Olomouc Sharks
11:30 FBC TJ TATRAN LITOVEL – FBK Jeseník
12:30 FBC TJ TATRAN LITOVEL – Fbc Blau Secco Šternberk

 

Naučná stezka Rejvíz

Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku. Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliniště (největší na Moravě) náležící k typu vrchovišť. Vznikaly v době poledové zhruba před 7- 8 tisíci lety. Celé území leží v mělké pánvi, proto voda z okolních svahů stéká dovnitř, kde je zachycována nepropustným podložím. Smrkový les – vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupuje prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb. Blatka dosahuje výšky 6 – 15 metrů. Přes svůj malý vrůst však mají ty nejstarší přes 150 let. Naučná stezka začíná u Penzionu Rejvíz a pokračuje po turistickém chodníku až k Mechovému jezírku, což jsou zhruba 3 km.

Předpokládaný příjezd do Litovle cca v 18.00 hod

 

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass